Khí đặc biệt

Propan (C3H8)

Sản phẩm Propan (C3H8) được Cryotech Việt Nam cung cấp trên toàn quốc. 

Oxygen (O2)

Sản phẩm Oxygen (O2) được Cryotech Việt Nam cung cấp trên toàn quốc. 

Propylene (C3H6)

Sản phẩm Propylene (C3H6) được Cryotech Việt Nam cung cấp trên toàn quốc. 

Sulfur Dioxide (SO2)

Sản phẩm Sulfur Dioxide (SO2) được Cryotech Việt Nam cung cấp trên toàn quốc. 

SULFUR HEXAFLUORIDE (SF6)

Sản phẩm Sulfur Hexafluoride (SF6) được Cryotech Việt Nam cung cấp trên toàn quốc. 

Xenon (Xe)

Sản phẩm Xenon (Xe) được Cryotech Việt Nam cung cấp trên toàn quốc. 

Acetylene (C2H2)

Sản phẩm Acetylene (C2H2)được Cryotech Việt Nam cung cấp trên toàn quốc. 

Carbon dioxide (CO2)

Sản phẩm Carbon dioxide (CO2) được Cryotech VIệt Nam cung cấp trên toàn quốc. 

Carbon monoxide (CO)

Sản phẩm Carbon monoxide (CO)được Cryotech Việt Nam cung cấp trên toàn quốc. 

Ethylene (C2H4)

Sản phẩm Ethylene (C2H4 được Cryotech Việt Nam cung cấp trên toàn quốc 

Ethylene oxide (C2H4O)

Sản phẩm Ethylene oxide (C2H4O) được Cryotech VIệt Nam cung cấp trên toàn quốc. 

Helium (He)

Sản phẩm Helium (He) được Cryotech VIệt Nam cung cấp trên toàn quốc. 

Hydrogen (H2)

Sản phẩm Hydrogen (H2) được Cryotech VIệt Nam cung cấp trên toàn quốc. 

Hydrogen Cloride (HCl)

Sản phẩm Hydrogen Cloride (HCl) được Cryotech VIệt Nam cung cấp trên toàn quốc. 

Hydrogen sulfide (H2S)

Sản phẩm Hydrogen sulfide (H2S) được Cryotech VIệt Nam cung cấp trên toàn quốc. 
Sản phẩm
Thống kê truy cập
Hôm nay : 114
Hôm qua : 152
Tháng 06 : 451
Năm 2020 : 27.926
Support Online
Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Nhân viên kinh doanh
Mobile: 0968 389 788
Email: trade-infor@cryotechvietnam.com.vn
Nguyễn Văn Sản
Hỗ trợ kỹ thuật
Mobile: 0963 389 788