0

Giỏ hàng

Chưa có sản phẩm

Khí đặc biệt

Khí đặc biệt

Propan (C3H8)

Sản phẩm Propan (C3H8) được Cryotech Việt Nam cung cấp trên toàn quốc. 

Oxygen (O2)

Sản phẩm Oxygen (O2) được Cryotech Việt Nam cung cấp trên toàn quốc. 

Propylene (C3H6)

Sản phẩm Propylene (C3H6) được Cryotech Việt Nam cung cấp trên toàn quốc. 

Sulfur Dioxide (SO2)

Sản phẩm Sulfur Dioxide (SO2) được Cryotech Việt Nam cung cấp trên toàn quốc. 

SULFUR HEXAFLUORIDE (SF6)

Sản phẩm Sulfur Hexafluoride (SF6) được Cryotech Việt Nam cung cấp trên toàn quốc. 

THÀNH LẬP CÔNG TY MỚI

 

Xenon (Xe)

Sản phẩm Xenon (Xe) được Cryotech Việt Nam cung cấp trên toàn quốc. 

Acetylene (C2H2)

Sản phẩm Acetylene (C2H2)được Cryotech Việt Nam cung cấp trên toàn quốc. 

Argon (Ar)

 

Carbon dioxide (CO2)

Sản phẩm Carbon dioxide (CO2) được Cryotech VIệt Nam cung cấp trên toàn quốc. 

Carbon monoxide (CO)

Sản phẩm Carbon monoxide (CO)được Cryotech Việt Nam cung cấp trên toàn quốc. 

CARBON TETRAFLUORIDE (CF4)

Ethylene (C2H4)

Sản phẩm Ethylene (C2H4 được Cryotech Việt Nam cung cấp trên toàn quốc 

Ethylene oxide (C2H4O)

Sản phẩm Ethylene oxide (C2H4O) được Cryotech VIệt Nam cung cấp trên toàn quốc. 

Helium (He)

Sản phẩm Helium (He) được Cryotech VIệt Nam cung cấp trên toàn quốc. 

Hydrogen (H2)

Sản phẩm Hydrogen (H2) được Cryotech VIệt Nam cung cấp trên toàn quốc. 

Hydrogen Cloride (HCl)

Sản phẩm Hydrogen Cloride (HCl) được Cryotech VIệt Nam cung cấp trên toàn quốc. 

Hydrogen sulfide (H2S)

Sản phẩm Hydrogen sulfide (H2S) được Cryotech VIệt Nam cung cấp trên toàn quốc. 
Sản phẩm
Thống kê truy cập
Hôm nay : 29
Hôm qua : 12
Tháng 06 : 141
Năm 2024 : 8.601