0

Giỏ hàng

Chưa có sản phẩm

Khí đặc biệt

Helium (He)

Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm Helium (He) được Cryotech VIệt Nam cung cấp trên toàn quốc. 

Thông số kỹ thuật