0

Giỏ hàng

Chưa có sản phẩm

Khí đặc biệt

Propan (C3H8)

Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm Propan (C3H8) được Cryotech Việt Nam cung cấp trên toàn quốc. 

Thông số kỹ thuật

19

Bảng số liệu an toàn vật liệu của Propan:    MSDS C3H8