0

Giỏ hàng

Chưa có sản phẩm

Khí đặc biệt

Ethylene (C2H4)

Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm Ethylene (C2H4 được Cryotech Việt Nam cung cấp trên toàn quốc 

Thông số kỹ thuật

4