0

Giỏ hàng

Chưa có sản phẩm

Shop online

Van khí QF 2D

Giới thiệu sản phẩm

Thông số kỹ thuật

Xuất xứ                 : Trung Quốc, Nhật bản

Tên loại van          :  QF-2D

Vật liệu                 :  Đồng

Phạm vi sử dụng   : Khí O2, N2, Ar…