0

Giỏ hàng

Chưa có sản phẩm

Shop online

Van khí QF 2A

Giới thiệu sản phẩm

Thông số kỹ thuật

Xuất xứ                    : Trung Quốc, Nhật bản

Tên loại van             :  QF-2A;

Vật liệu                    :  Đồng

Phạm vi sử dụng     : Khí O2, N2, Ar…