0

Giỏ hàng

Chưa có sản phẩm

Shop online

Van khí QF - 15A

Giới thiệu sản phẩm

Thông số kỹ thuật

Xuất xứ                 : Trung Quốc, Nhật bản

Tên  loại van         :  QF-15A

Vật liệu                 :  Đồng

Phạm vi sử dụng   : Khí C2H2