0

Giỏ hàng

Chưa có sản phẩm

Khí hỗn hợp

Hỗn hợp khí Laser Excimer

Giới thiệu sản phẩm

Trên cơ sở 02 loại khí chính là Ne và He với các tỷ lệ thành phần khí F, Ar, Ne, He khác nhau. Khí hỗn hợp Laser Excimer thường được sử dụng chủ yếu trong các thiết bị đo Laser Excimer.

Ứng dụng: Trong y tế ứng dụng quan trọng nhất của khí là dung để phẩu thuật cận thị.

Sản phẩm Hỗn hợp khí Laser Excimer được Cryotech cung cấp trên toàn quốc. 

Thông số kỹ thuật