0

Giỏ hàng

Chưa có sản phẩm

Khí công nghiệp

SULFUR HEXAFLUORIDE - SF6

Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm được sử dụng rất rộng rãi trong ngành công nghiệp điện, ngành y tế, nhiệt và nghiên cứu. 

Thông số kỹ thuật