Với mục tiêu xây dựng một môi trường kinh doanh năng động, chuyên nghiệp, hiệu quả và nhiệt tình, nhằm cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tin cậy có chất lượng cao làm gia tăng giá trị của khách hàng. Công ty CP Cryotech Việt Nam luôn chủ động tìm kiếm các giải pháp nhằm nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Một trong số những giải pháp đó là việc áp dụng các công cụ quản lý mới trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nổi bật là việc áp dụng, triển khai hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO và  Cryotech Việt Nam đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2008.  

ISO VN

 

ISO EN

 

Tiếp theo >Văn hóa doanh nghiệp
Tiếp theo >