0

Giỏ hàng

Chưa có sản phẩm

Thiết bị ngành khí

Bồn chứa Oxy, Nito, Argon lỏng 10.000L

Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm được cung cấp trên toàn quốc.

Thông số kỹ thuật