0

Giỏ hàng

Chưa có sản phẩm

Thiết bị ngành khí

Bơm Oxy - Nito - Argon - CO2 lỏng

Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm Bơm Oxy - Nito - Argon - CO2 lỏng được Cryotech Việt Nam cung cấp trên toàn quốc. 

Thông số kỹ thuật