0

Giỏ hàng

Chưa có sản phẩm

Khí y tế

Khí tiệt trùng y tế

Giới thiệu sản phẩm

Bệnh viện và các nhà sản xuất thiết bị y tế dùng để tiệt trùng các thiết bị, dụng cụ, trang bị vệ sinh, dụng cụ y tế sử dụng một lần đều phải dùng khí tiệt trùng y tế.

Việc sử dụng khí hỗn hợp tẩy trùng y tế đảm bảo được tính thuận tiện, chất lượng và tinh kinh tế cao. Hỗn hợp khí tẩy trùng trong y tế được ứng dụng nhiều nhất là hỗn hợp của EO (Ethylene Oxide) và CO2

Sản phẩm Khí tiệt trùng y tế được Cryotech cung cấp trên toàn quốc.

Thông số kỹ thuật