0

Giỏ hàng

Chưa có sản phẩm

Khí đặc biệt

Propylene (C3H6)

Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm Propylene (C3H6) được Cryotech Việt Nam cung cấp trên toàn quốc. 

Thông số kỹ thuật