0

Giỏ hàng

Chưa có sản phẩm

Khí đặc biệt

Carbon dioxide (CO2)

Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm Carbon dioxide (CO2) được Cryotech VIệt Nam cung cấp trên toàn quốc. 

Thông số kỹ thuật