0

Giỏ hàng

Chưa có sản phẩm

Khí đặc biệt

Acetylene (C2H2)

Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm Acetylene (C2H2)được Cryotech Việt Nam cung cấp trên toàn quốc. 

Thông số kỹ thuật