0

Giỏ hàng

Chưa có sản phẩm

Hệ thống cấp khi

Hệ thống nạp Oxy, Nito, Argon, CO2 vào bình khí

Giới thiệu sản phẩm

Các trạm chiết nạp khí công nghiệp sử dụng hệ thống này để nạp các loại khí công nghiệp vào bình khí. Sản phẩm được Cryotech Việt Nam cung cấp trên toàn quốc. 

Thông số kỹ thuật