0

Giỏ hàng

Chưa có sản phẩm

Hệ thống cấp khi

Hệ thống cấp khí trực tiếp từ téc lỏng

Giới thiệu sản phẩm

Phù hợp với khách hàng công nghiệp, bệnh viện sử dụng khí với khối lượng lớn và cấp tập trung theo đường ống tới tận nơi sử dụng. 

Sản phẩm được Cryotech Việt Nam cung cấp trên toàn quốc. 

Thông số kỹ thuật