An toàn lao động là rất quan trọng và cần thiết đối với mỗi người nói chung, người công nhân trực tiếp sản xuất nói riêng. Đặc biệt là đối với người lao động trong ngành sản xuất, cung cấp khí. Cryotech Việt Nam xin chia sẻ cùng các bạn kiến thức về An toàn khi sử dụng bình XL45.

XL45-1

XL45-2

XL45-3

XL45-4

 

THIẾT BỊ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG C2H2< Lùi   Tiếp theo >Việc sử dụng khí C2H2 và LPG để hàn cắt kim loại
< Lùi   Tiếp theo >